L’any 1.988 es crea l’empresa constructora NAUS AGUSTÍ, SA, que sorgeix a partir de l’empresa AGUSTÍ, SA, fabricant de bigues prefabricades, per respondre a la demanda de muntatge de naus industrials. Ambdues empreses de Banyoles.

A l’any 1997 es fa un canvi de nom per l’actual AGUSTÍ OBRES I MUNTATGES INDUSTRIALS, SLU, que aprofita els 9 anys d’experiència acumulada per l’empresa anterior, en el món de la construcció de naus i paleteria en general.

A l’any 2008 obtenim la classificació empresarial que ens permet concursar a licitacions de l’administració.

A més, l’any 2008 obtenim el Registre d’Empresa amb Risc d’Amiant (RERA) que ens permet retirar la placa de fibrociment-uralita amb amiant, de les cobertes existents.